کاربر گرامی، مهلت اعتراض به پرونده ها تا 15 روز پس از تاریخ پرداخت فعال خواهد بود.